Týždenné údaje o fondoch

Prehľad údajov o dôchodkových fondoch

Stav k: 22.04.2016

Dlhopisové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,043423 € 539 789 443,74 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,042282 € 1 838 502 055,69 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,041861 € 1 380 950 059,72 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,045572 € 286 567 915,83 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,041846 € 554 257 233,58 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,044693 € 895 996 183,86 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Zmiešané fondy

  Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,039800 € 14 432 390,99 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,041763 € 24 078 105,75 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,045842 € 33 134 596,88 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Akciové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,040609 € 50 637 200,33 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,044090 € 256 907 805,74 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,042741 € 173 639 310,55 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,037915 € 40 698 083,54 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,042543 € 77 732 047,32 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,045350 € 63 110 409,28 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Indexové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,049749 € 12 929 807,57 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,050956 € 134 415 702,26 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,046437 € 12 073 598,10 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,047430 € 40 840 557,80 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,048578 € 75 724 448,77 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260