Týždenné údaje o fondoch

Prehľad údajov o dôchodkových fondoch

Stav k: 19.08.2016

Dlhopisové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,043767 € 551 141 032,44 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,042771 € 1 888 504 424,49 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,042262 € 1 413 251 533,92 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,046426 € 296 132 630,17 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,042150 € 567 000 478,70 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,045481 € 927 627 601,20 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Zmiešané fondy

  Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,040853 € 15 063 202,86 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,043137 € 25 347 594,99 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,047062 € 35 414 489,79 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Akciové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,041004 € 51 809 225,55 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,045503 € 275 945 489,99 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,043588 € 179 692 119,43 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,038595 € 42 109 842,03 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,044005 € 82 014 545,39 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,046199 € 66 588 863,18 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Indexové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,051086 € 14 115 182,52 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,052277 € 157 498 214,85 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,047458 € 12 914 882,98 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,045882 € 42 369 562,84 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,049941 € 88 436 744,64 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260