Týždenné údaje o fondoch

Prehľad údajov o dôchodkových fondoch

Stav k: 27.05.2016

Dlhopisové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,043494 € 542 569 671,71 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,042339 € 1 848 563 202,94 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,041909 € 1 387 340 554,34 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,045605 € 287 960 672,81 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,041894 € 557 310 602,12 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,044750 € 901 512 821,72 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Zmiešané fondy

  Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,039677 € 14 447 317,80 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,041833 € 24 171 376,66 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,045859 € 33 504 428,65 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Akciové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,040716 € 50 989 199,82 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,044081 € 260 449 799,82 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,042931 € 175 129 652,63 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,037961 € 40 965 358,95 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,042638 € 78 325 549,00 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,045367 € 63 715 687,55 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Indexové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,050166 € 13 397 062,78 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,051364 € 140 829 410,38 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,046535 € 12 237 528,25 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,047279 € 41 584 132,01 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,048988 € 78 920 503,74 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260