Týždenné údaje o fondoch

Prehľad údajov o dôchodkových fondoch

Stav k: 11.11.2016

Dlhopisové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,043572 € 553 727 977,66 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,042436 € 1 893 486 988,37 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,041947 € 1 416 657 300,46 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,045942 € 296 596 402,14 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,041897 € 569 547 413,85 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,045296 € 934 167 996,25 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Zmiešané fondy

  Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,040648 € 15 136 210,67 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,042897 € 25 607 431,10 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,046616 € 35 929 286,87 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Akciové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,041508 € 52 895 522,18 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,045963 € 286 055 317,57 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,043704 € 182 036 469,49 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,039090 € 43 165 928,94 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,044129 € 83 422 456,79 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,046421 € 68 239 936,15 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Indexové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,052401 € 14 942 005,64 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,053615 € 174 429 659,14 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,048354 € 13 754 096,15 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,047098 € 44 943 425,71 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,051159 € 96 754 539,38 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260