Týždenné údaje o fondoch

Prehľad údajov o dôchodkových fondoch

Stav k: 24.06.2016

Dlhopisové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,043544 € 545 206 420,65 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,042442 € 1 861 629 587,17 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,042005 € 1 396 265 496,94 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,045405 € 287 797 692,94 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,041897 € 559 883 236,24 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,044807 € 907 052 549,28 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Zmiešané fondy

  Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,039848 € 14 561 548,44 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,041516 € 24 165 933,67 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,045660 € 33 801 491,56 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Akciové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,039717 € 49 941 153,94 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,042951 € 256 026 748,46 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,042532 € 174 205 050,38 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,037315 € 40 375 279,60 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,042024 € 77 726 057,28 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,044588 € 63 415 900,16 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Indexové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,048606 € 13 153 313,76 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,049783 € 140 882 463,33 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,045080 € 11 966 209,84 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,042417 € 37 972 715,49 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,047561 € 79 653 792,37 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260