Týždenné údaje o fondoch

Prehľad údajov o dôchodkových fondoch

Stav k: 30.09.2016

Dlhopisové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,043810 € 555 364 316,48 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,042806 € 1 902 835 977,09 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,042297 € 1 422 953 526,34 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,046517 € 298 915 071,25 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,042160 € 570 981 012,31 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,045568 € 935 781 250,93 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Zmiešané fondy

  Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,040932 € 15 224 426,98 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,043469 € 25 756 930,36 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,047187 € 35 954 997,04 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Akciové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,041287 € 52 497 748,30 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,045831 € 282 203 500,32 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,043793 € 181 651 157,66 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,038695 € 42 578 519,30 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,044421 € 83 425 055,28 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,046439 € 67 593 896,85 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Indexové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,051507 € 14 498 578,18 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,052746 € 164 428 500,75 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,047866 € 13 270 541,09 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,046554 € 43 646 240,24 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,050350 € 91 741 735,18 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260