Týždenné údaje o fondoch

Prehľad údajov o dôchodkových fondoch

Stav k: 24.03.2017

Dlhopisové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,043626 € 559 436 770,62 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,042439 € 1 929 544 189,89 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,041912 € 1 428 518 572,48 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,046394 € 322 339 086,20 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,041988 € 578 122 193,95 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,045663 € 958 700 410,88 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Zmiešané fondy

  Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
ING d.s.s., a.s. 0,044373 € 28 543 955,23 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,048719 € 39 017 339,97 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Akciové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,043884 € 57 725 661,90 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,050580 € 334 109 416,89 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,045110 € 188 879 119,98 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,042689 € 47 947 952,81 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,046390 € 92 783 348,63 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,049501 € 75 417 451,80 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Indexové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,057125 € 21 903 492,43 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,058389 € 229 836 040,66 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,052816 € 17 028 589,31 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,053462 € 54 186 451,12 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,055854 € 122 212 728,63 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260